Nieuws

Kom meer te weten over Pluriform


Klaar om aan de AVG / GDPR wetgeving te kunnen voldoen

Privacy is in het huidige tijdperk steeds belangrijker. We willen weten wat er met onze gegevens gebeurt en willen voorkomen dat deze gegevens zomaar op straat komen te liggen. Om dit te voorkomen ligt er vanuit de EU een privacywet: de General Data Protection Regulation (GDPR). In Nederland en België is deze wet beter bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 wordt deze wet gehandhaafd.

We hebben er de afgelopen release samen met uw Pluriform partner voor gezorgd dat uw systeem aan de nieuwe wetgeving kan voldoen. Op basis van verwerkingsregisters kunt u vastleggen hoe in uw organisatie de administratieve processen zijn geregeld met betrekking tot de AVG. Lees meer...

Hierdoor:

  • kunt u personen inzage geven in de gegevens die over hen zijn vastgelegd;
  • stelt u deze gegevens ook elektronisch ter beschikking;
  • kunt u personen verwijderen uit het systeem, rekening houdend met wettelijke beperkingen;
  • kunt u toestemmingen vastleggen of juist intrekken;
  • registreert u datalekken en welke maatregelen daarna zijn genomen.

Deze functionaliteit is vanaf release 2018.1 beschikbaar voor alle abonnees.
Voor meer informatie verwijzen we u naar uw Pluriform partner.

Gepubliceerd op: 20 maart, 2018
 
Powered by: Pluriform Software