Roseboom-Ede start met Pluriform InfraWorks

"Pluriform InfraWorks dekt de complete behoefte"

Jan Koole

We zijn er trots op dat ook het gerenommeerde Aannemers- en transportbedrijf Roseboom - Ede de definitieve opdracht heeft verstrekt voor de levering en invoering van Pluriform InfraWorks door BouwInfosys.

Jan Koole, directeur Roseboom-Ede aan het woord. "Eind 2015 heeft Roseboom het besluit genomen om de automatisering en de effectiviteit daarvan tegen het licht te houden. Er is een projectteam gevormd uit de diverse disciplines vanuit zowel het aannemers- als het transportbedrijf."
 
"Het uitgangspunt was dat we bedrijfsbreed met dezelfde software wilden gaan werken, die de totale breedte van de bedrijven zou dekken. Al snel kwamen we bij een paar leveranciers uit. Vervolgens is er een demonstratiedraaiboek samengesteld, op basis hiervan zijn diverse processen doorgenomen.
Mede na enkele referentiebezoeken zijn we tot de conclusie gekomen dat Pluriform InfraWorks van Bouwinfosys voor ons de juiste oplossing is. Als sterke punten kunnen we noemen dat de standaardsoftware de complete behoefte dekt. Naast de ondersteuning van interne processen ziet ook de ontsluiting naar de werkvloer, zoals uitvoerders, chauffeurs e.d. er sterk uit. Doordat de werkplaats het materieelonderhoud van zowel het aannemers- als het transportbedrijf verzorgt, is een goede registratie en automatische doorbelasting ook een winstpunt.

Als laatste willen we de goede klik tussen BouwInfosys en Roseboom – Ede noemen, hetgeen we voor het vervolgtraject ook bijzonder belangrijk vinden.
We zien de implementatie met vertrouwen tegemoet. Het doel is om 1 januari 2017 live te gaan. We zijn ervan overtuigd dat we op dat moment over een goed geïntegreerd ERP systeem beschikken waarbij de investering door de efficiencyvoordelen terugverdiend zal worden."
  • "Pluriform InfraWorks dekt de complete behoefte"

    Jan Koole
  • "Een sterk punt vind ik de ontsluiting van interne processen naar de werkvloer"

    Jan Koole