Nieuws

Kom meer te weten over Pluriform


Evolutionaire aanpak

Loopt uw systeem te ver achter bij alle veranderingen? Pluriform evolueert moeiteloos mee met de technische en maatschappelijke veranderingen, al ruim 25 jaar en met inmiddels tienduizenden gebruikers in allerlei branches.

Pluriform Software hanteert een evolutionaire aanpak bij het bouwen van informatie systemen. Drijvende kracht hierin is een betrokken, lerende community en een platform waarin we de voordelen van maatwerk en standaard software combineren. Onze aanpak - we noemen het Open Logica - wordt door een vijftal trefwoorden gekenmerkt.

Vraaggestuurd
Uitgangspunt van elke nieuwe ontwikkeling is de behoefte van een klant. Het succes van informatie systemen wordt immers bepaald door de mate waarin het systeem aansluit op de processen van de organisatie en de (individuele) behoeften van de medewerkers. Om die mate van aansluiting zo snel mogelijk voelbaar te maken kozen we voor een incrementele aanpak: het nieuwe systeem nemen we zo snel mogelijk (gedeeltelijk) in gebruik (binnen een maand) waarna we het in interactie met gebruikers stap voor stap uitbreiden en verbeteren.

Incrementeel
Het programma van eisen -  aan het begin van een ontwikkeltraject - blijkt nooit volledig of juist. De business verandert voortdurend in de loop van het ontwikkeltraject en de precieze eisen (en hun consequenties) worden pas zichtbaar bij het concrete gebruik. Deze inherente onzekerheid wordt niet minder door beter te plannen. Een plan kan alleen beschrijven wat op het moment van plannen bekend is. De beste manier om met onzekerheid om te gaan is een incrementele aanpak, waarbij het systeem in kleine iteraties uitgebreid en verbeterd wordt. Na elke iteratie wordt de volgende stap in het project (mede) bepaald door de ervaring met de (al) werkende software. Zo vaak als nodig kan het project worden bijgestuurd.

Interactief
Wij ontwikkelen zo veel mogelijk samen en in persoonlijk contact met specialisten en eindgebruikers van de klant. Dankzij Pluriform Studio kunnen we het systeem stap voor stap uitbreiden en verbeteren; zo ervaren de betrokkenen onmiddelijk het resultaat. Het werkende systeem wordt zo het gemeenschappelijke, concrete kader voor alle betrokkenen. Daardoor is het niet nodig om met de klant van te voren een (on)volledig en eenduidig (maar onjuist?) programma van eisen op (geduldig) papier uit te werken. Natuurlijk wel nodig is dat de klant een goed beeld heeft van zijn processen en de gewenste doelen.

Hergebruik
Vraaggestuurd ontwikkelen leidt tot eigenheid met in het begin onvermijdelijke fouten, hergebruik leidt tot betaalbare kwaliteit. Waar mogelijk hergebruiken we voor de vraag van de klant bouwblokken uit Pluriform Basis. Die bouwblokken variëren van eenvoudige softwarefuncties tot complete functionele modules zoals CRM, HRM, Grootboek, Handel en E-mail. Het zo samengestelde model wordt samen met de klant bijgeschaafd totdat de benodigde functionaliteit is bereikt. Sommige - zo bijgeschaafde - bouwblokken kunnen ook voor anderen nuttig zijn en worden toegevoegd aan Pluriform Basis.

Leren van elkaar
Elk systeem dat zo samen met een klant gebouwd, uitgebreid of verbeterd wordt leidt tot meer of rijkere standaard bouwblokken in Pluriform Basis en tot een rijker Branchemodel. Die verbeteringen komen per definitie (in een volgende productie release) beschikbaar voor alle Pluriform Partners en Klanten en worden daarom beschreven in de Pluriform portals. Partners met veel branchespecifieke functionaliteit kunnen met een geringe inspanning de verbeterde bouwblokken adopteren en hun maatwerk upgraden.

Gepubliceerd op: 20 augustus, 2018
 
Powered by: Pluriform Software