Nieuws

Kom meer te weten over Pluriform


Project JeugdzorgPlus monitor GGW 2014 gestart

In samenwerking met Jeugdzorg Nederland en 14 zorginstellingen wordt de JeugdzorgPlus Monitor geupdate met de wijzigingen van 2014 uit het gegevenswoordenboek.

Het ministerie van VWS en de instellingen voor JeugdzorgPlus stimuleren de kwaliteit van de JeugdzorgPlus. Daarom is onder meer de Monitor JeugdzorgPlus gerealiseerd. Hiermee verzamelen de JeugdorgPlus instellingen gedurende een langere periode gegevens van en over de jongere.

Met de Monitor wil de JeugdzorgPlus meer inzicht krijgen in:
• De omvang en samenstelling van de doelgroep
• De aard en duur van de begeleiding en behandeling
• Het resultaat van de begeleiding en behandeling

Daarom wordt voor een langere periode op verschillende meetmomenten gegevens vastgelegd van de jeugdigen in de JeugdzorgPlus. Tot een half jaar na het verblijf.

De Monitor JeugdzorgPlus wordt opgezet volgens de ROM-methode. Door deze unieke methode - die voortgang en resultaten op cliëntniveau meet en vastlegt - zijn de uitkomsten direct te gebruiken in de hulpverlening.

Gepubliceerd op: 17 april, 2014
 
Powered by: Pluriform Software