Nieuws

Kom meer te weten over Pluriform


Project MAMOK calculatie afgerond

In samenwerking met A. de Jong, Koelplan en onze partner Bouwinfosys hebben we de eerste fase van het project Mamok calculatie afgerond.

Het branchemodel Pluriform Works richt zich op bouwbedrijven, installateurs en grond, weg- en waterbouw en bevat diverse modules rond de projectadministratie. Tot voor kort was het startpunt van projecten de werkbegroting, maar nu start een project al met calculeren en is uit de calculatie de werkbegroting af te leiden.

De module Calculatie - MAMOK (materiaal, arbeid, materieel, onderaanneming en overige kosten) is in dit project uitgebreid met functionaliteit voor het

 • invoeren van calculatieregels
 • een continue bijgewerkte samenvatting op calculatie kengetallen (o.a. marge per uur)
 • structureren van de calculatie op basis van bouwdelen en/of hoofdstukken
 • onderhouden van recepten met normtijden en prijzen in een moedercalculatie
 • importeren van voorgedefinieerde recepten in een calculatie
 • prijssynchronisatie vanuit artikelbestanden
 • toekennen van toeslagen en kortingen op allerlei niveaus
 • groepsgewijs aanpassen van prijzen en bedragen
 • werken met rekenbladen waarin verwezen kan worden naar standaard parameters
 • vertalen van een calculatie naar zelf te definieren staartbladen
 • terugvertalen van aanpassingen in staartbladen naar de calculatie
 • afdrukken van een open begroting op basis van de ingevoerde regels
 • vertalen van elementen naar onderhoudsobjecten

Met deze module kan Pluriform zich meten met de gebruikelijke calculatie oplossingen in de branche, met als belangrijk voordeel dat déze nu geïntegreerd is met de andere (bedrijfs)processen in Pluriform. Door deze geïntegreerde aanpak is er maar op één plek artikelbeheer nodig, en kan de informatie van een calculatie beter worden gebruikt in de nieuwbouw-projecten en is deze vervolgens ook beschikbaar in de onderhoudsfase.

Gepubliceerd op: 11 juni, 2014
 
Powered by: Pluriform Software