Nieuws

Kom meer te weten over Pluriform


Grondbalans kiest voor Pluriform InfraWorks


Na een gedegen selectietraject waarbij alle mogelijke pakketten de revue zijn gepasseerd heeft Grondbalans onze Pluriform InfraWorks oplossing gekozen voor het ondersteunen van haar processen.

Grondbalans is een handelsbedrijf in grond, baggerspecie en minerale bouwstoffen. Het bedrijf bemiddelt bij leverantie en afzet van grond, coördineert bij bemonstering, begeleidt de uitvoering, het transport en verzorgt alle bijbehorende administratie. Grondbalans is er voor uw grond, baggerspecie, puin, asfalt, zand en andere bouwstoffen; schoon en verontreinigd.
Het bedrijf beheert grondbanken en hergebruikwerken. Daarnaast ontwikkelt ze digitale toepassingen voor uw bodem- en depotbeheer. Tenslotte zet Grondbalans haar kennis en ervaring in om te adviseren over grond en grondtoepassingen. Het verbindt daarbij graag de meest economische oplossingen met zorgvuldig bodembeheer.

Tot de klantenkring van Grondbalans behoren onder andere overheden, gemeenten, waterschappen, loonbedrijven, agrariërs, aannemers en projectontwikkelaars.

Klik hier voor meer informatie over Pluriform InfraWorks.

Pluriform Software vormt de solide en innovatieve basis voor o.a. Pluriform BouwWorks, InfraWorks en InstallWorks, geleverd door onze partner BouwInfosys.

Gepubliceerd op: 4 januari, 2016
 
Powered by: Pluriform Software