Nieuws

Kom meer te weten over Pluriform


Prinsenstichting en Zideris stappen over op Pluriform Zorg

Zorgorganisatie De Opbouw is een samenwerkingsverband van een aantal zorgorganisaties. Prinsenstichting en Zideris (werkzaam binnen 'De Opbouw' voor de VG-sector) hebben gekozen voor Pluriform Zorg. De belangrijkste redenen om te kiezen voor Pluriform zijn de flexibiliteit en de compleetheid van het ECD voor de VG-sector.

"Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. De wensen, ambities en mogelijkheden van de cliënt vinden we belangrijk. Samen kijken naar wat kan zodat de cliënt het leven kan leiden dat hij of zij zelf wil, zo gewoon als mogelijk.
Wij werken vanuit de driehoek cliënt, ouder/verwant en begeleider. Samen zoeken we naar oplossingen. Op deze manier vinden we voor elke cliënt de ondersteuning die het beste aansluit bij zijn of haar doelen en wensen."

"Zideris is een kleinschalige organisatie met een eigen gezicht en biedt professionele begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Zideris biedt mogelijkheden voor wonen, werken of dagbesteding. Met als motto 'eigenzinnige zorg'."

Pluriform Zorg, geleverd door onze branchepartner Adapcare, zal breed ingezet worden met o.a. de module dienstroosterplanning. In het project wordt ook een nieuwe module zelfroostering ontwikkeld en geïmplementeerd. Vanaf de start wordt gebruik gemaakt van de SAAS-infrastructuur van Adapcare.

Gepubliceerd op: 16 juni, 2016
 
Powered by: Pluriform Software